Vriendenkring Brandweer Duffel

Wat we doen

Vriendenkring Brandweer Duffel vzw

Vriendenkring

De Vriendenkring werd opgericht in 2015 bij het toestreden van de gemeentelijke Brandweer Duffel bij de Hulpverleningzone Rivierenland.
Dit om het operationele te scheiden van het sociale luik binnen de brandweer post Duffel.

Post Duffel

Onze post is een onderdeel van de hulpverleningzone Rivierenland.

Er zijn 33 vrijwillige brandweermannen

Hulpverleningszone

Via onderstaande link komt u alles te weten over het operationele van de brandweerzone Rivierenland.

Over ons

De vereniging heeft als doel zowel het sociaal en maatschappelijk leven als de vriendschapsband binnen de Brandweerpost Duffel te bevorderen, de goede samenwerking bevorderen tussen de brandweerlieden, Ere-brandweerlieden en hun partners, andere brandweerkorpsen of veiligheidsdiensten.


Om dit doel te realiseren kan de vereniging onder meer:

 • De sportieve, culturele en ontspanningsactiviteiten van het korps steunen.
 • De gemeenschappelijke belangen van zijn leden beschermen en vrijwaren in het kader van het doel.
 • De brandweerpost Duffel meer bekendheid verschaffen bij de bevolking van Duffel, het contact tussen de bevolking en de brandweerpost Duffel te bevorderen door middel van voorlichting, contactdagen, initiatie, …
 • Allerlei socio-culturele manifestaties inrichten en organiseren, alsook deelnemen aan dergelijke manifestaties.
 • De vereniging kan tevens festiviteiten organiseren voor brandweerpost Duffel en de zone Rivierenland waartoe brandweerpost Duffel behoort. 
 • De vereniging kan instaan voor het beheer van de sociale activiteiten in zijn geheel binnen brandweerpost Duffel van de zone Rivierenland.
 • De vereniging mag alle nodige diensten inrichten om het doel te realiseren. De vereniging kan een patrimonium beheren dat bestaat uit zowel roerende als onroerende eigendommen, die nodig kunnen zijn om haar doelstellingen te verwezenlijken.
  De vereniging kan dit geheel of in delen verhuren, verpachten, verkopen, zolang dit beheer en/of de opbrengst ervan het doel van de vereniging nastreeft.
 • Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet winstgevende doelstellingen.
 • Elke inmenging in politieke of godsdienstige aangelegenheden is haar verboden.

Bestuur

Benny van der Veken

Voorzitter

Patrik Claes

Secretaris

Theo Teurfs

Penningmeester

Gunther Wouters

Bestuurslid

Hoe kan u ons volgen

Contactgegevens & formulier

Benny Van Der Veken

Voorzitter
Vriendenkring Brandweer Duffel vzw
Ondernemingsnummer: 0633.595.288

Bankrekening: BE45 7360 1703 5789