Chris Serneels Kapitein - Postoverste
Brandweerzone Rivierenland - Post Duffel
Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel
Briefwisseling: Plattebeekstraat 11, 2800 Mechelen
Tel +32(0)15 31 36 66
www.brandweerzonerivierenland.be
E-mail: chris.serneels@bwzr.be
Benny Van Der Veken - Voorzitter
Vriendenkring Brandweer Duffel vzw
Postadres: Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel
Tel +32 0486 89 86 97
www.brandweerduffel.be
E-mail: vzw@brandweerduffel.be
Ondernemingsnummer: 0633.595.288

Gebruiksvoorwaarden websiteONDERSTAANDE BEPALINGEN HEBBEN TOT DOEL DE VOORWAARDEN TE OMSCHRIJVEN WAARONDER DE VRIENDENKRING BRANDWEER  DUFFEL VZW U TOEGANG VERLEENT TOT ZIJN WEBSITE!

De Vriendenkring Brandweer Duffel vzw biedt u deze website (www.brandweerduffel.be) en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website www.brandweerduffel.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie 


De Vriendenkring Brandweer Duffel vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een juridische vraagstelling. Indien u vragen hebt omtrent een bepaalde (juridische) vraagstelling die tot de bevoegdheid van de Vriendenkring Brandweer Duffel vzw behoort, dient u steeds juridisch gekwalificeerde bijstand te consulteren.

2. Links en verwijzingen 

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. De Vriendenkring Brandweer Duffel vzw controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. De brandweerdienst Post Duffel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de site van de Vriendenkring Brandweer Duffel vzw verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij u in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de webmaster@brandweerduffel.be

3. Eigendomsrechten 


Als gebruiker van de website heeft u het recht om de informatie ervan voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden. De Vriendenkring Brandweer Duffel vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens 


De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u het recht de op u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met de Vriendenkring Brandweer Duffel vzw , webmaster@brandweerduffel.be

5. Staff.


Auteurs en nieuwsberichten. Authors and editors contact:

Patrik Claes
webmaster@brandweerduffel.be