Chris Serneels Kapitein - Postoverste
Brandweerzone Rivierenland - Post Duffel
Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel
Briefwisseling: Plattebeekstraat 11, 2800 Mechelen
Tel +32(0)15 31 36 66
www.brandweerzonerivierenland.be
E-mail: chris.serneels@bwzr.be
Benny Van Der Veken - Voorzitter
Vriendenkring Brandweer Duffel vzw
Postadres: Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel
Tel +32 0486 89 86 97
www.brandweerduffel.be
E-mail: vzw@brandweerduffel.be
Ondernemingsnummer: 0633.595.288

Brandweer ook HartveiligOok de brandweer is hartveilig. In het de Autopomp 1 is een AED aanwezig, zodat dit bij iedere interventie beschikbaar is. Alle leden hebben een opleidng gekregen om de AED samen met CPR te kunnen gebruiken.

De andere locaties van AED in Duffel

Defibtech DDU-100 Halfautomatische externe defibrillator
Automatische Externe Defibrillator (AED)

De DDU-100-AED is ontworpen als een gebruiksvriendelijk, draagbaar apparaat met batterijvoeding.
De eenvoudige interface biedt de gebruiker gesproken instructies en visuele aanwijzingen.
De AED kan informatie vastleggen over gebeurtenissen, zoals ECG’s, audiogegevens (optioneel) en SCHOK/GEEN
SCHOK-aanbevelingen.
De DDU-100 is een halfautomatische externe defibrillator. Deze heeft twee bedieningselementen: de Aan/
uit-knop en de Schokknop. Deze AED dient de patiënt NIET automatisch een schok toe; het apparaat geeft
de gebruiker enkel advies. De Schokknop is alleen maar ingeschakeld wanneer er een schokbaar ritme
gedetecteerd is en het apparaat geladen en klaar is om een schok toe te dienen. Er wordt automatisch
geladen wanneer het apparaat een schokbaar ritme detecteert. De operator moet de Schokknop indrukken
om de defibrillatie te starten.
Wanneer de DDU-100-AED is aangesloten op een patiënt die buiten bewustzijn is en niet ademt, voert het
apparaat de volgende taken uit:
• Vraagt de gebruiker de noodzakelijke handelingen uit te voeren om een analyse mogelijk te maken.
• Voert een automatische analyse uit van het ECG van de patiënt.
• Stelt vast of er een schokbaar ritme is.
• Laadt de condensator.
• Activeert de Schokknop als de AED een schokbaar ritme detecteert en vraagt de gebruiker om op de
Schokknop te drukken als het apparaat gereed is en een schok wordt geadviseerd.
• Herhaalt het proces indien nodig.
Hanfleiding AED nl